FAJNA Energia

Spółdzielnia Energetyczna

(w organizacji)

+48 720 120 720

 

energia@fajna.eu

ul. Łużycka 6

44-100 Gliwice

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnia Socjalna.

FAJNA Energia

Energy Cooperative (in organization)

FAJNA Energia.    FAJNE Życie. 

15 grudnia 2022

Spotkanie informacyjne

Spotkanie Informacyjno-Założycielskie Katowickiej Grupy Inicjatywnej OBYWATELSKIEJ SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2022.Obywatelska SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA w KatowicachDyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady umożliwiają obywatelom krajów UE tworzenie społeczności energetycznych działających nie dla zysku ale na rzecz członków poprzez tworzenia warunków do znaczącego obniżenia kosztów energii. Nasza inicjatywa jest członkiem Inkubatora Społeczności Energetycznych. Planujemy realne działania z początkiem 2023 roku. Zapraszamy na spotkanie i do kontaktu. Możliwość udziału: osób fizycznych, osób prawnych orz MŚP.SPOTKANIE BEZKOSZTOWEinfo:energia@fajna.eu