FAJNA Energia

Spółdzielnia Energetyczna

(w organizacji)

+48 720 120 720

 

energia@fajna.eu

ul. Łużycka 6

44-100 Gliwice

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnia Socjalna.

FAJNA Energia

Energy Cooperative (in organization)

FAJNA Energia.    FAJNE Życie. 

06 grudnia 2023

Przegląd instalacji fotowoltaicznej

Przegląd instalacji fotowoltaicznej - czy to prawny obowiązek?

Tak, bo przegląd fotowoltaiki jest regulowany Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w myśl której właściciele budynków mają obowiązek przeprowadzać okresową kontrolę całej instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na 5 lat. Instalacja PV, jako część instalacji elektrycznej budynku, również podlega zatem kontroli. W treści czytamy, że polega ona na:

„(…) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;”[1]

Chociaż prawo budowlane wymaga przeglądów co 5 lat, nie oznacza to, że w rzeczywistości nie odbywają się one częściej. W warunkach gwarancji bądź w instrukcji obsługi urządzenia mogą znaleźć się bowiem zapisy narzucające przeglądy po krótszym okresie. Co powinno być sygnałem do wezwania profesjonalnego serwisu?

Nieprawidłowości w działaniu instalacji - warto reagować jak najszybciej

Naszą uwagę powinna zwrócić niska wydajność paneli. To znak, że instalacja może mieć jakąś usterkę i niezbędny będzie przegląd. Podobnie należy zareagować w sytuacji, gdy nastąpi niespodziewane wyłączenie falownika. Najczęściej dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy wystąpi usterka inwertera lub gdy konfiguracja instalacji PV będzie niewłaściwa.

Poważną nieprawidłowością będą także uszkodzenia paneli widoczne gołym okiem. Nawet, jeżeli nie wpływają one na wydajność i działanie fotowoltaiki, należy skonsultować to z fachowcem.

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – czego nie może zabraknąć?

Obowiązkowy przegląd musi być przeprowadzony zgodnie z normą PN-EN 62446. Powinien on obejmować przede wszystkim:

  • pomiary parametrów elektrycznych instalacji, głównie tych związanych z ochroną przeciwporażeniową oraz stanem izolacji;
  • ocenę ogólnego stanu paneli;
  • ocenę stanu wszystkich elementów elektrycznych systemu, modułu, konstrukcji, a także mocowań i okablowania;
  • weryfikację elementów instalacji pod kątem dopuszczalności do użytku na terenie UE;
  • oględziny elementów instalacji uziemiającej.