FAJNA Energia

Spółdzielnia Energetyczna

(w organizacji)

+48 720 120 720

 

energia@fajna.eu

ul. Łużycka 6

44-100 Gliwice

Strona www stworzona przez FAMILOK Spółdzielnia Socjalna.

FAJNA Energia

Energy Cooperative (in organization)

FAJNA Energia.    FAJNE Życie. 

12 grudnia 2023

Nowe przepisy Unii Europejskiej w sprawie OZE

NOWE PRZEPISY UNIJNE W SPRAWIE OZE Polska i Węgry sprzeciwiły się uchwaleniu ustawy przez Radę Unii Europejskiej ale ustawa przeszła przy tych dwóch głosach sprzeciwu. Polska głosuje przeciw dyrektywie OZE, bo prąd tak potaniał, że stawia pod znakiem zapytania opłacalność wartego 1 bln zł programu atomowego. W Polsce zielonych źródeł mamy już tak dużo, że przybywa dni z ujemnymi cenami prądu. To głównie zasługa fotowoltaiki. Konsumenci i tak tego nie odczuwają, bo płacą cenę uśrednioną z całej doby. Głosowanie Rady Unii Europejskiej zakończyło prace nad nową unijną dyrektywą dla odnawialnych źródeł energii (RED III). W Radzie UE za przyjęciem nowego prawa dla unijnego sektora energetyki odnawialnej głosowały 23 państwa, dwa zagłosowały przeciw (Węgry i Polska).Nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii zastąpi poprzednią dyrektywę z 2018 roku (RED II). Głównym celem nowego prawa jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii na terenie Unii Europejskiej, aby sektor OZE w większym stopniu przyczynił się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z pakietem „Fit for 55” ich emisja w 2030 roku ma zostać zmniejszona o 55 proc. w porównaniu z emisją z 1990 roku. Poprzednia dyrektywa RED II wyznaczyła cel udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w Unii Europejskiej na poziomie przynajmniej 32 proc. do roku 2030. Natomiast nowa dyrektywa RED III zakłada osiągnięcie do tego czasu poziomu przynajmniej 42,5 proc. energii z OZE, uwzględniając zamiar zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej do 45 proc. Każde z państw członkowskich ma wnieść swój wkład w realizację tego celu, ale nowa dyrektywa – w przeciwieństwie do pierwszej unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED I) – nie wprowadza indywidualnych, obligatoryjnych celów OZE dla poszczególnych państw. Komisja Europejska ma jednak dostać narzędzia, aby monitorować i egzekwować postępy poszczególnych krajów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.